Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Centro specialybės

Centro specialybės

Mokytojų kvalifikacija

Eil. Nr. Pavardė, Vardas Išsilavinimas Mokomieji dalykai Pedagoginė
kvalifikacija
Pareigos
1 Pečiukaitytė
Rita
aukštasis darbų sauga ir sveikata,
siuvimo įrengimai
Profesijos mokytoja
metodininkė
direktorė, mokytoja
2 Matulevičius
Algirdas
aukštasis direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai
3 Kutienė 
Sigita 
aukštasis  kirpėjo mokymo programos dalykai, darbų sauga ir sveikata  Profesijos mokytoja metodininkė  direktorės pavaduotoja ugdymui, profesijos mokytoja
4 Matulevičienė
Rita
aukštasis chemija, auklės mokymo programos dalykai Mokytoja metodininkė bendrojo ugdymo (gimnazijos) skyriaus vedėja
5 Griziūnienė
Valerija
aukštasis praktinis verslo mokymas, profesinės karjeros planavimas Profesijos mokytoja ekspertė profesinio mokymo technologijų ir verslo skyriaus vedėja
6

Dūdienė 
Erika

aukštasis

kirpėjo mokymo 
programos dalykai

Profesijos mokytoja metodininkė profesinio mokymo paslaugų skyriaus vedėja
7 Danguolė
Gudienė
aukštasis anglų kalba Vyresnioji
dėstytoja
mokytoja
8 Stavarienė
Dovilė
Vidurinis Higieninės kosmetikos
kosmetiko mokymo programos dalykai

Profesijos mokytoja
Profesijos mokytoja
9 Pranculienė
Sabina
aukštasis geografija, biologija Mokytoja metodininkė mokytoja
10 Rekašius
Kostas
aukštasis istorija, civilinė sauga Vyresnysis dėstytojas mokytojas
11 Talačkienė
Romena
aukštasis kūno kultūra Vyresnioji
mokytoja
mokytoja
12 Trembo
Giedrė
aukštasis lietuvių kalba ir literatūra, kalbos kultūra Vyresnioji
mokytoja
mokytoja
13 Trapenskaitė
Roberta
aukštasis lietuvių kalba ir literatūra, kalbos kultūra Mokytoja metodininkė mokytoja
14 Varnienė
Rūta
aukštasis valstybinės kalbos kultūra Mokytoja metodininkė praktinio mokymo vadovė, mokytoja
15 Žvalionienė
Zina
aukštasis mados teatro būrelis, dramos būrelis, pristatymų rengimas Mokytoja metodininkė būrelio vadovė, profesijos 
mokytoja
16 Ambrazaitytė
Jovita
aukštasis fotografo mokymo
programos dalykai

Vyresnioji profesijos mokytoja

profesijos 
mokytoja
17 Baranskienė
Gitana
aukštasis fiziologija ir slauga,
higienos pagrindai
Vyresnioji profesijos
mokytoja
vyresnioji specialioji pedagogė, profesijos
mokytoja
18 Pisarevskaya
Anastasia
aukštasis higieninės kosmetikos kosmetiko  mokymo programos dalykai Vyresnioji profesijos mokytoja vyresnioji profesijos mokytoja
19 Butrimienė
Stasė
aukštesnysis fotografo mokymo
programos dalykai
Profesijos mokytoja metodininkė profesijos mokytoja
20 Butrimaitė
Jogailė
aukštasis fotografo mokymo
programos dalykai
Profesijos mokytoja profesijos mokytoja
21 Butrimavičiūtė
Giedrė
aukštasis floristo mokymo
programos dalykai
Vyresnioji profesijos mokytoja profesijos mokytoja
22 Cirkina
Eugenija
aukštasis kirpėjo mokymo programos dalykai, specialusis piešimas Profesijos vyresnioji mokytoja profesijos mokytoja
23 Čekanavičienė
Jadvyga
aukštasis kirpėjo mokymo
programos dalykai
Profesijos mokytoja ekspertė profesijos mokytoja
24 Čemeškaitė
Krisitna
aukštasis kirpėjo mokymo
programos dalykai
Profesijos mokytoja metodininkė profesijos mokytoja
25

Pociūtė
Dovilė

aukštasis Interjero apipavidalintojo mokymo programos  dalykai Vyresnioji dėstytoja (dizaino dalykai) profesijos  mokytoja
26 Damkauskienė
Rita
aukštasis ekonomikos ir verslo pagrindai Vyresnioji
mokytoja
projektų vadovė,
profesijos 
mokytoja
27 Jovaišaitė
Eugenija
aukštasis kirpėjo mokymo
programos dalykai
Profesijos mokytoja metodininkė profesijos mokytoja metodininkė
28 Kareckienė
Stanislava
aukštesnysis floristo mokymo
programos dalykai
Profesijos vyresnioji mokytoja profesijos mokytoja
29 Krych
Janina
aukštasis siuvėjo mokymo programos dalykai Profesijos vyresnioji mokytoja profesijos mokytoja
30 Kozlova
Anžela
aukštasis vidaus auditorė
31 Kubertavičienė
Regina
aukštasis specialusis piešimas Profesijos mokytoja ekspertė profesijos mokytoja
32 Kurnevič
Ilona
aukštasis kirpėjo mokymo
programos dalykai

Profesijos mokytoja metodininkė

profesijos mokytoja
33 Kutkienė
Nijolė
aukštasis floristo mokymo
programos dalykai
Vyresnioji profesijos mokytoja vyresnioji profesijos mokytoja
34 Lenkaitienė
Alma
aukštasis siuvėjo mokymo
programos dalykai
Profesijos mokytoja metodininkė profesijos mokytoja
35 Mažūnienė
Birutė
aukštesnysis siuvėjo mokymo programos dalykai, rūbų modeliavimo būrelis Profesijos vyresnioji mokytoja profesijos mokytoja
36 Menčinskaitė
Loreta
aukštasis kirpėjo mokymo programos dalykai, psichologija Profesijos mokytoja metodininkė profesijos mokytoja
37

Tumienė
Solveiga

aukštesnysis Higieninės kosmetikos kosmetiko mokymo programos dalykai Vyresnioji profesijos mokytoja profesijos mokytoja
38 Narkienė
Lelija
aukštasis kirpėjo mokymo
programos dalykai
Profesijos mokytoja metodininkė profesijos mokytoja
39 Novikevičienė
Rugilė
aukštasis dailė, dizainas Profesijos vyresnioji mokytoja profesijos mokytoja
40 Pangonytė
Laima
aukštesnysis praktinis verslo mokymas, darbuotojų sauga ir sveikata Profesijos vyresnioji mokytoja personalo vedėja, profesijos 
mokytoja
41 Pašakinskienė
Valentina
aukštasis siuvėjo mokymo
programos dalykai
Profesijos mokytoja metodininkė profesijos mokytoja
42 Račiūnas
Paulius
aukštasis fotografo mokymo
programos dalykai
Profesijos mokytojas profesijos mokytojas
43 Sauleika
Saulius
aukštasis fotografo mokymo
programos dalykai
Profesijos mokytojas profesijos mokytojas
44 Sinkevičienė
Violeta
aukštasis etika, meno dirbinių iš odos gamintojo mokymo
programos dalykai
Profesijos mokytoja metodininkė profesijos mokytoja
45 Starinskienė
Gražina
aukštasis higieninės kosmetikos kosmetiko mokymo programos dalykai Profesijos mokytoja metodininkė profesijos mokytoja
46

Ščitienė
Vaiva

aukštasis ekonomikos ir verslo pagrindai

Profesijos mokytoja metodininkė

profesijos 
mokytoja
47 Uginčienė
Kristina
aukštasis dailiųjų odos dirbinių gamintojo mokymo programos dalykai profesijos mokytoja metodininkė profesijos mokytoja
48 Vavilavičienė
Sigita
aukštasis auklės mokymo programos dalykai Profesijos mokytoja metodininkė profesijos mokytoja
49 Liutvinienė
Eligija
aukštasis socialinio darbuotojo padejėjo profesijos mokymas

Profesijos mokytoja metodininkė

socialinė pedagogė
50 Borisenko
Jelena
aukštasis informacijos technologijos profesijoje

profesijos mokytoja metodininkė

profesijos 
mokytoja
51 Žilionytė - Plechanova 
Rasa
aukštesnysis Interjero apipavidalintojo mokymo programos dalykai Profesijos mokytoja Profesijos mokytoja
52 Aniceta 
Astylaitienė
aukštasis - mokytoja Rusų kalbos ir literatūros mokytoja
53 Algimantas
Valiauskas
aukštasis Kūno kultūros mokytojas Mokytojas metodininkas Kūno kultūros mokytojas
54 Silva
Abarė
aukštasis Masažuotojo mokymo programos dalykai Profesijos mokytoja Profesijos mokytoja
55 Renata
Dovgialo
vidurinis Higieninės kosmetikos mokymo programos dalykai Profesijos mokytoja Profesijos mokytoja
56 Marina
Smelevič
aukštasis Masažuotojo mokymo programos dalykai Profesijos mokytoja Profesijos mokytoja
57 Jūratė Irena
Graželytė
aukštasis Anatomija ir asmens higiena Profesijos mokytoja ekspertė Profesijos mokytoja
58 Jūratė
Tamašauskienė
aukštasis Socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programos dalykai Profesijos mokytoja Profesijos mokytoja
59 Rokas
Bučelis
aukštasis Anglų kalba mokytojas Anglų kalbos mokytojas
60 Daiva
Motiejūnaitė
aukštasis Vizualinės reklamos gamintojo mokymo programos dalykai Profesijos mokytoja ekspertė Profesijos mokytoja
61 Auksė
Bakanienė
aukštasis Masažuotojo mokymo programos dalykai Profesijos mokytoja Profesijos mokytoja
62 Ieva
Stanišauskienė
aukštasis Masažuotojo mokymo programos dalykai Profesijos mokytoja Profesijos mokytoja
63 Daiva
Pečiulienė
aukštasis Dailiųjų tekstilės gaminių gamintojo mok. programa Profesijos mokytoja Profesijos mokytoja
64 Ramojus
Skirsgilas
aukštasis Apeigų ir švenčių organizatorius mokymo programos dalykai Profesijos mokytojas Profesijos mokytojas
65 Vladislavas
Stankevičius
aukštasis neuniversitetinis Masažuotojo mokymo programos dalykai Profesijos mokytojas  Profesijos mokytojas
66  Lina Vaitkuvienė  aukštasis  Auklės mokymo programos dalykai  Profesijos mokytoja Profesijos mokytoja 
67 

Jolita Šilinskienė

 aukštasis Rusų kalba 

Vyresnioji rusų kalbos mokytoja

 Mokytoja
68 

Laima Veličkienė 

 aukštasis Matematikos mokytoja  Vyresnioji matematikos mokytoja Mokytoja 
69   Saulė Gašimova  Specialusis vidurinis

Higieninės kosmetikos kosmetiko mokymo programa

Profesijos mokytoja

 Profesijos mokytoja
70

Laura Mačiukaitė

 aukštasis

Masažuotojo mokymo programa 

Profesijos mokytoja ekspertė 

 Profesijos mokytoja

  

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema