Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Centro kokybės politika

FILOSOFIJA

Neužtenka žinoti, reikia panaudoti žinias; neužtenka norėti, reikia veikti. J. V. Getė

VIZIJA

Modernus aptarnavimo paslaugų sektorinis praktinio mokymo centras.

MISIJA

Būti lyderiu Vilniaus regione ruošiant aukštos kvalifikacijos paslaugų sferos specialistus, suteikti jiems kokybišką įvairių lygių profesinį bei vidurinį išsilavinimą.

Puoselėti mokinių kūrybinius gebėjimus.

Ugdyti atsakingą, sąmoningą, pilietišką, iniciatyvią, verslią asmenybę.

MOTO

Žmogui, kuris žino, kur eiti, pasaulis duoda kelią.

PAGRINDINIAI KOKYBĖS POLITIKOS PRINCIPAI

1. Kurti ir diegti vidinę profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemą.

2. Propaguoti tarptautinį bendradarbiavimą.

3. Nuolat tobulinti veikiančią kokybės vadybos sistemą ir užtikrinti jos efektyvumą.

4. Dirbti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais dokumentais ir Eu­ro­pos Sąjungos direktyvomis bei kitais norminiais aktais, susijusiais su viduriniu ir profesiniu moky­mu, paslaugų teikimu, aplinkosauga.

5. Rengti kokybiškas ir konkurencingas pirminio profesinio mokymo programas.

6. Sudaryti sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją.

7. Pripažinti darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą ir skatinti juos siekti geresnių rezultatų.

8. Puoselėti centro kultūrą, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, komandinį darbą.

9. Plėtoti socialinę partnerystę nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

10. Sudaryti sąlygas realizuoti praktiškai naudingas idėjas ir pasiūlymus.

11. Tenkinti darbuotojų ir mokinių lūkesčius, poreikius, gerinti jų darbo bei mokymosi sąlygas.

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema