Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

PRIĖMIMO TERMINAI

STOJANTIEJI REGISTRUOJASI LAMA BPO INFORMACINĖJE SISTEMOJE www.lamabpo.lt

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 25 d.
įsakymu Nr. V-296

 

2019 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI

 

Pagrindinis priėmimas

Veiksmai

Data

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

 

2019 m. birželio 1 d. – liepos 29 d.

 

 

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2019 m. birželio 1 d. – liepos 29 d.

 

 

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2019 m. liepos 30 d. – rugpjūčio 1 d.

 

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2019 m. rugpjūčio 2 d. – rugpjūčio 6 d.

 

PASTABA. Sutarčių pasirašymas vyks 2019 m. rugpjūčio 2, 3, 5 ir 6 dienomis:

 

- darbo dienomis nuo 8.30 iki 16.00 val.;

- šeštadienį nuo 8.30 iki 15.00 val.

 

Pasirašyti sutartis turite atvykti su reikalaujamais dokumentais, žr. Dokumentai.

Papildomas priėmimas

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

2019 m. rugpjūčio 8 d. – rugpjūčio 26 d.

 

 

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2019 m. rugpjūčio 8 d. – rugpjūčio 26 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2019 m. rugpjūčio 27 d. – rugpjūčio 29 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2019 m. rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 2 d.

 

_________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema