Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

MOKYMO PROGRAMOS 2019 METAMS

Siūlomos mokymo programos gali keistis, sekite pakeitimus čia ir LAMA BPO informacinėje sistemoje. 

PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS

 

2019 – 2020 m. m.

 

 

Po 10 kl.

(su profesija įgyjamas vidurinis išsilavinimas)

 

Po 10 kl.

(įgyjama tik profesija)

 

 

Po 12

klasių

Tęstinis mokymas

(asmenims įgijusiems vidurinį ir turintiems kvalifikaciją)

Specialiųjų ugdymosi poreikių asmenims

(su ne mažesniu kaip pradiniu išsilavinimu)

Auklės

 

 

440092201

2 m.

 

 

Apeigų ir švenčių organizatoriaus

 

 

440101303

2 m.

 

 

Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo

 

 

 

 

M22021402

170 kreditų

Floristo

M43021401

90 kreditų

 

M44021402

90 kreditų

T43021402

70 kreditų

M22021401

170 kreditų

Fotografo

M43021101

110 kreditų

 

M44021101

110 kreditų

T43021101

90 kreditų

 

Interjero apipavidalintojo

M43021201

110 kreditų

 

M44021201

110 kreditų

T43021201

90 kreditų

 

Kirpėjo

M43101201

110 kreditų

 

M44101201

110 kreditų

T43101201

90 kreditų

 

*T32101202

35 kreditai

 

Higieninės kosmetikos kosmetiko

 

 

M44101202

2 metai

 

 

Masažuotojo

 

 

440091501

2 metai

 

 

Siuvėjo

M43072301

110 kreditų

 

M44072301

110 kreditų

T43072301

90 kreditų

 

**Sukirpėjo-konstruktoriaus

 

 

 

**T43072302

50 kreditų

 

Socialinio darbuotojo padėjėjo

 

 

M44092001

110 kreditų

T43092001

90 kreditų

 

Vizualinės reklamos gamintojo

M43041401

110 kreditų

 

M44041401

110 kreditų

T43041401

90 kreditų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tęstinė programa, turintiems ne mažesnį kaip pagrindinį išsilavinimą ir kvalifikaciją.

** Reikia turėti II-IV lygio siuvėjo ar lygiavertę kvalifikaciją arba savaiminiu būdu įgytas siuvėjo kvalifikaciją sudarančias kompetencijas.

(Programų trukmė: 35 kreditai=3,5 mėn.; 45 kr.=6 mėn.; 50 kr.= 6 mėn.; 70 kr.=8 mėn.; 90 kr.=10 mėn.; 110 kr.= 2 m.; 170 kr.=3 m.)

________________________

Vienų, pusantrų, dvejų mokymosi metų trukmės profesinio mokymo programos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą. 
Priimami asmenys, turintys bendrąjį vidurinį išsilavinimą (baigę 12 klasių). Sėkmingai baigusiems Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centrą išduodamas profesinio mokymo diplomas.

Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas kartu su profesinio mokymo programa, mokymosi trukmė - treji metai.
Priimami asmenys, turintys pagrindinį išsilavinimą (baigę 10 klasių). Sėkmingai baigusiems išduodamas brandos atestatas ir profesinio mokymo diplomas.

Trejų mokymosi metų trukmės profesinio mokymo programos specialiųjų ugdymosi poreikių asmenims, turintiems ne mažesnį kaip pradinį išsilavinimą.
Priimami specialiųjų ugdymosi poreikių asmenys, kurie mokėsi specialiosiose, pagrindinėse, vidurinėse mokyklose pagal individualizuotas ar adaptuotas ugdymo programas. Sėkmingai baigusiems bus išduodamas profesinio mokymo diplomas.

31 sav./72 kreditų, 39 sav./92 kreditų trukmės tęstinio profesinio mokymo programos asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą ir turintiems kvalifikaciją.
Priimami asmenys, turintys bendrąjį vidurinį išsilavinimą (baigę 12 klasių) ir kvalifikaciją. Sėkmingai baigusiems išduodamas profesinio mokymo diplomas.

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema