Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Kirpėjo modulinės profesinio mokymo programos modulio „Trumpalaikis plaukų sušukavimas“ pirmojo pažymėjimo įteikimas

2016 m. gruodžio 23 d. pirmą kartą įteiktas Kirpėjo modulinės profesinio mokymo programos (v.k. M44101201) modulioTrumpalaikis plaukų sušukavimas“ (v.k. 4101202) pažymėjimas. Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras modulines profesinio mokymo programas vykdo nuo 2015 metų. Visiems norintiems yra suteikiama galimybė mokytis tam tikros programos (floristo, kirpėjo, fotografo, higieninės kosmetikos kosmetiko, vizualinės reklamos gamintojo, interjero apipavidalintojo specialybės) pasirinktą modulį. Anot centro direktorės Ritos Pečiukaitytės, tai yra konkretus modulinių programų vertės patikrinimas.

Skaityti daugiau...

Vykdomos modulinės programos

  • Kategorija: Informacija
  • Atnaujinta: 2017 Rugsėjis 24

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. centre  vykdomos modulinės profesinio mokymo programos

Švietimo sritis

Valstybinis kodas

Mokymo programos pavadinimas

Menai

M43021101  po 10 kl.

M44021101  po 12 kl.

Fotografo modulinė profesinio mokymo programa 

Menai

M22021401 (Spec. Poreikiai)

Floristo modulinė profesinio mokymo programa 

Menai

M44021201 po 12 kl.

Interjero apipavidalintojo modulinė profesinio mokymo programa 

Menai

M22021402 (Spec. Poreikiai)

Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo modulinė profesinio mokymo programa 

Menai

M44021402  po 12 kl.

Floristo modulinė profesinio mokymo programa 

Paslaugos asmenims

M44101202 po 12 kl.

Higieninės kosmetikos kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa 

Paslaugos asmenims

M43101201 po 10 kl.

M44101201 po 12 kl.

Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa 

Sveikatos priežiūra

M44092001 po 12 kl.

Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa 

Verslas ir administravimas

M44041401 po 12 kl.

Vizualinės reklamos gamintojo modulinė profesinio mokymo programa 

Pasirašyta Didlaukio akademinio miestelio bendradarbiavimo sutartis

Balandžio 27 dieną Didlaukio akademinio miestelio bendradarbiavimo sutartį pasirašė centro direktorė Rita Pečiukaitytė, Mykolo Romerio universiteto rektorius doc. dr. Algirdas Monkevičius, Vilniaus kolegijos direktorius dr. Gintautas Bražiūnas ir Vilniaus Baltupių progimnazijos direktorius Viktoras Blinovas.

Skaityti daugiau...

Pasirašytas ketinimų memorandumas

2015 m. lapkričio 9 d. trys švietimo įstaigos – Mykolo Riomerio universitetas, Vilniaus kolegija ir Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, pasirašė ketinimų memorandumą „Akademinio miestelio koncepcijos sukūrimas“.

Skaityti daugiau...

Atvirų durų dienos profesinio mokymo įstaigose

Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre gegužės 21 dieną 9-17 val. laukiame bendrojo ugdymo mokyklų vyresnių klasių mokinių atvykti į mūsų centrą.
Mokiniai , jų tėveliai bus supažindinami su mūsų centre teikiamomis išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos galimybėmis.

Centro kokybės vadybos sistemos pirminis auditas

UAB „Bureau Veritas Lit” auditoriai atliko Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro kokybės vadybos sistemos pirminį auditą. Centro kokybės vadybos sistemos auditas vyko dviem etapais:

I etapas – 2013 m. balandžio 24 d.;

II etapas ­– 2013 m. gegužės 7 d.

4.7.2. Mokyklos pasiekimai

Su svarbiausiais Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro pasiekimais galite susipažinti čia >>

Informacija atnaujinta 2011-06-01

4.1.2. Centro vizija, misija, uždaviniai ir tikslai

VIZIJA

Modernus aptarnavimo paslaugų sektorinis praktinio mokymo centras.

MISIJA

Ruošti aukštos kvalifikacijos paslaugų sferos specialistus, suteikti jiems kokybišką profesinį bei vidurinį išsilavinimą.
Puoselėti mokinių kūrybinius gebėjimus.
Ugdyti atsakingą, sąmoningą, pilietišką, iniciatyvią, verslią asmenybę.

FILOSOFIJA

Neužtenka žinoti, reikia panaudoti žinias; neužtenka norėti, reikia veikti. J. V. Getė

MOTO

Žmogui, kuris žino kur eiti, pasaulis duoda kelią.

2015 METŲ CENTRO VEIKLOS PROGRAMOS RENGIMO IR VYKDYMO DARBO GRUPĖS

 

 PIRMAS PRIORITETAS

Centro vizijos tapimas realybe:svarbiausių centro veiklų įgyvendinimas

 Vadovė S.Pranculienė

Nariai:

1. S.Kutienė
2. E.Jovaišaitė,
3. I.Kurnevič,
4. R.Trapenskaitė

 ANTRAS PRIORITETAS

Centro profesinio ir vidurinio ugdymo mokytojų iššūkiai užtikrinant kokybę

 

1. V.Griziūnienė
2. J.Butrimaitė
3. K.Uginčienė
4. E.Dūdienė
5. J.Čekanavičienė
6. R.Matulevičienė
7. R.Trapenskaitė
8. R.Varnienė

 TREČIAS PRIORITETAS

Centro bendruomenės kompetencijų plėtotė, naujų įgyvendinimas

 Vadovė K.Čemeškaitė

Nariai:

1. K.Uginčienė
2. A.Lenkaitienė
3. L.Menčinskaitė

 KETVIRTAS PRIORITETAS

Centro projektinė veikla- neatsiejama ugdymo proceso dalis

 Vadovė R.Damkauskienė

Nariai:

1. S.Kutienė
2. D. Gudienė

 PENKTAS PRIORITETAS

Karjeros planavimo gebėjimų ugdymas

 Vadovė G.Baranskienė

Nariai:

1. R.Žilionytė-Plechanova
2. Talačkienė
3. L.Veličkienė

4.2.3. Mokslo metų trukmė, atostogos, įstaigos darbo laikas.

Ugdymo organizavimas 2018-2019 mokslo metais:

 

Ugdymo procesas skirstomas  pusmečiais.

Mokiniams, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo:  

KURSAS

I pusmetis

II pusmetis

I

2018-09-03       2019-02-01

2019-02-04        2019-06-21 (185 d.)

II

2018-09-03      2019-02-01

2019-02-04         2019-05-24 (165 d.)

III

2018-09-03        2019-02-01

      2019-02-04         2019-06-21

 

Mokiniams, turintiems vidurinį išsilavinimą:

KURSAS

I pusmetis

II pusmetis

I

2018-09-03       2019-02-01

        2019-02-04        2019-06-21

II

2018-09-03       2019-02-01

        2019-02-04        2019-05-31

Tęstinio mokymo programos baigiasi 2019 m. birželio 28 d. (šios grupės dirba be atostogų)

Mokykla dirba penkias dienas per savaitę, pamokos pradedamos 8.00 val. Pamokos trukmė - 45 min.;

 

Mokinių atostogos:

Atostogos

Pradžia

Pabaiga

Rudens

2018-10 -29

2018-11-02

Žiemos (Kalėdų)

2018-12-27

2019-01-02

Žiemos

2019-02-18

2019-02-22

Pavasario (Velykų)*

2019-04-23

2019-04-26

Vasaros

2019- 06-22

2019-08-31

Baigiamajame kurse - Pavasario ( Velykų) atostogų  neskiriama.

 

Baigiamąją praktiką įmonėse:

II kurso grupės (nemodulinės) pradeda 2019-02-04 ir baigia 2019 -05-23

II kurso modulinio mokymo grupės pradeda 2019-02-04 ir baigia 2019 -05-23

III kurso grupės pradeda  2019-03-01 baigia 2019-06-14 kompetencijų vertinimas nuo birželio 17 d.

 

PAMOKŲ LAIKAS

Pamokos pradedamos 800 valandą, pamokos trukmė – 45 minutės.

1. pamoka: 0800 — 0845
2. pamoka: 0855 — 0940
3. pamoka: 0950 — 1035
4. pamoka: 1045 — 1130
Pietų pertrauka     1130 — 1215
5. pamoka: 1215 — 1300
6. pamoka: 1310 — 1355
7. pamoka: 1405 — 1450
8. pamoka: 1500 — 1545

2% parama įstaigai

Jūsų pervestos 2% pajamų mokesčio lėšos padeda gerinti besimokančiųjų centre mokymo(si) aplinką, skatina jų kultūrinę – pažintinę veiklą, suteikia galimybių stiprinti mokomąją bazę, kas užtikrina mokymo(si) kokybę.

Skaityti daugiau...

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema